Home » Baanchomtaley » ที่พักในหัวหิน

ที่พักในหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของไทย ทำให้ธุรกิจที่พักมีความคึกคักตามไปด้วย ส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวในด้านการเลือกที่ค้างแรม โดยที่พักมีหลายเกรดและหลายประเภทให้เลือก ไล่ตั้งแต่โรงแรมระดับ 1-5 ดาว บ้านพักตากอากาศหรือรีสอร์ต บังกะโล และอพาร์ตเมนต์

ที่พักแบ่งเป็น 2 โซน

อำเภอหัวหินแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล ประกอบด้วยตำบลหัวหิน หนองแก หินเหล็กไฟ หนองพลับ ทับใต้ ห้วยสัตว์ใหญ่ และบึงนคร ขณะที่ธุรกิจที่พักต้อนรับนักท่องเที่ยว พอจะแบ่งเป็นโซนได้ 2 โซน คือโซนในตัวเมือง หรือในเขตเทศบาล และโซนนอกเขตเทศบาล

เขตเทศบาลประกอบด้วย 2 ตำบล คือหัวหินและหนองแก ซึ่งที่พักส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในโซนนี้ โดยเฉพาะบริเวณริมทะเลไล่ตั้งแต่แถวบ่อฝ้ายยาวลงใต้ถึงเขตเขาตะเกียบ เฉพาะตำบลหัวหินมีที่พักประมาณ 800 แห่ง และเป็นพื้นที่ที่มีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว มากที่สุด ขณะที่หนองแกมีที่พักประมาณ 430 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในย่านเขาตะเกียบ

ที่พักเขตนอกเมือง

ส่วนที่พักในโซนนอกเมือง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลทับใต้และหินเหล็กไฟ ซึ่งมีประมาณ 345 แห่ง และ 190 แห่ง ตามลำดับ ขณะที่ราคาโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับที่พักในเขตเทศบาล ขึ้นอยู่กับระดับของที่พักและทำเล โดยที่พักในทับใต้ราคาเริ่มต้นคืนละประมาณ 470 บาท และมีโรงแรมหรู 5 ดาว ราคาคืนละกว่า 10,000 บาท ให้เลือกด้วย ทั้งนี้ ที่พักส่วนใหญ่ในทับใต้จัดอยู่ในเกรดปานกลาง คือระดับ 3 ดาว ราคาเริ่มต้นคืนละประมาณ 1,200 บาท ขึ้นไป

ส่วนพื้นที่หินเหล็กไฟก็มีที่พักส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกรดปานกลางเช่นเดียวกับทับใต้ แต่มีที่พักระดับ 5 ดาวมากกว่าทับใต้ เช่น กุฏิรีสอร์ตบายอาคาหัวหิน ราคาช่วงโปรโมชันเริ่มต้น 1,430 บาท เทวัญดารารีสอร์ตแอนด์สปา ราคาเริ่มต้นคืนละประมาณ 2,100 บาท และบ้านวันอรุณ ราคาเริ่มต้นคืนละประมาณ 8,460 บาท